Uwaga

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK droga elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Opłatę należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na e-KRK.

500x500

e-Platforma MS
Krajowy Rejestr Karny

Zarejestruj się w systemie, żeby:

  • zarządzać swoimi danymi,
  • wypełniać wnioski / zapytania,
  • opłacać, podpisywać i wysyłać wnioski / zapytania,
  • pobierać odpowiedzi.