Uwaga

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK droga elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Opłatę należy wnieść wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych na e-KRK.

W związku ze zmianą operatora płatności od 3 lutego 2017r. funkcja Elektronicznego Potwierdzenia Opłaty (EPO) nie będzie dostępna
500x500

e-Platforma MS
Krajowy Rejestr Karny

Zarejestruj się w systemie, żeby:

  • zarządzać swoimi danymi,
  • wypełniać wnioski / zapytania,
  • opłacać, podpisywać i wysyłać wnioski / zapytania,
  • pobierać odpowiedzi.