Demandes de renseignements concernant une personne

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO INFORMACYJNE
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE