Anfrage nach der Erteilung der Informationen über eine Person

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO INFORMACYJNE
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE