Inquiry about a collective entity

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO INFORMACYJNE
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM