Anfrage nach der Erteilung der Informationen über das kollektive Subjekt

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
BIURO INFORMACYJNE
KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM